Minu Klaas

PIKENDAME TÖÖDE LAEKUMISE TÄHTAEGA 8. MAINI!

 

Minu Klaas - kunstikonkurss Eestimaa lastele ja noortele

2017 aasta 1. septembril avasime kunstikooli filiaali Järvakandis. Seda alevit on hellitlevalt kutsutud ka Klaasipealinnaks. Juba 8 korda on Klaasipealinnas korraldatud konkurssi Minu Klaas. Sellest aastast on konkursi korraldajaks Kehtna Kunstide Kool.

MInu Klaasi konkursi aastateema on AJARATAS.

Konkursil on 3 kategooriat. Täpsema konkursi juhendi leiad Siit

  • Klaasikunst- vabalt valitud tehnikas klaasist kunstiteos, mis seostub teemaga. Ese peab olema

valmistatud 2017-2018 aastal. Üks osaleja võib esitada ühe teose või komplekti.

  • Kirjanduslik looming- klaasiteemalised kirjutised kuni 5000 tähemärki. Kirjandusliku teose palume

esitada pdf- vormis ja kujundatuna, et seda oleks võimalik väljaprindituna eksponeerida näitusel.

  • Kujutav kunst- klaasist lähtuv teos või klaasi kui materjali kujutamine.

           Töö formaat A4 või A3, vabalt valitud tehnikas

Igas kategoorias hindab töid oma ala spetsialistidest koosnev źürii. 

KONKURSILE TÖID SAATES ON VAJALIK LISADA REGISTREERIMSLEHT.

4
Web by NLweb